Strona główna BIP Serwis Muzeum
 · Strona główna BIP · Serwis Muzeum · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dziś jest piątek, 22 listopada 2019
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Dokumenty

 

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2014

 

Dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej weWłocławku z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad zaciągania zobowiązań i udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

 

W celu racjonalizacji wydatków związanych z realizacją dostaw, usług oraz robót budowlanych
na podstawie § 6. ust.3 pkt. 4) Statutu Muzeum w powiązaniu z § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego MZKiD oraz § 10 i § 22 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 1.09.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w MZKiD, w związku z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, zarządza się jak następuje:

 

 

§ 1.

1.      Wprowadza się jednolite zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

2.      Ww. zasady określa  Regulamin stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1.      Traci moc prawną Zarządzenie nr 28/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zasad zaciągania zobowiązań oraz dokonywania kontroli wstępnej w Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku

2.      Traci moc prawną Zarządzenie i nr 29/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.  w sprawie zamówień
 i dokonywania zakupów do 14 tys. EURO

 

§ 3.

1.      Treść zarządzenia zostaje opublikowana na stronie internetowej muzeum.

2.      Do upowszechnienia treści zarządzenia zobowiązani są Kierownicy Oddziałów i Działów muzeum.

3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: 2014-04-17
Data dodania: 2014-04-17
Artykuł czytano 3355 razy
Dodał: Beata Wąsik
Załączniki
Tytuł Data dodania Dodał
Zarządzenie nr 4/2014 (44.pdf) 2014-04-25 Beata Wąsik
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 4/2014 - Regulamin... (45.pdf) 2014-04-25 Beata Wąsik
Zał. nr 1 do Regulaminu - wniosek finansowy poniżej kwoty 2000.. (46.doc) 2014-04-25 Beata Wąsik
Zał. nr 2 do Regulaminu - wniosek finansowy powyżej kwoty 2000.. (47.doc) 2014-04-25 Beata Wąsik
Zał. nr 3 do Regulaminu - formularz ofertowy (48.pdf) 2014-04-25 Beata Wąsik
Zał. nr 4 do Regulaminu - dok. podst. czynności rozpozn. cen. (49.pdf) 2014-04-25 Beata Wąsik
Zał. nr 4a do Regulaminu - wykaz firm (51.jpg) 2014-04-25 Beata Wąsik

Administrator: Wioleta Osińska, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel.: 54 232 30 01, fax.: 54 232-36-25
© M Z K i D